Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 22 teksty.

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu. 

aforyzm • 19 kwietnia 2019, 00:00

Na wa­riata pat­rzy­my jak na sztuczki iluzjonisty. 

aforyzm • 11 maja 2019, 00:33

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Sza­now­ny Pa­nie Ad­mi­nie, na­dal cze­kam na fair

po­dob­no jes­tem je­dynym użyt­kowni­kiem, który wchodzi tu­taj przez drzwi okaleczony

diecez­ja na­leży do Pa­na, zaw­sze mogę przejść do in­nej

z wy­raza­mi, których tu nie wpiszę - mar­cin kasper 

myśl • 11 maja 2019, 14:44

bied­ny człowiek
dzieli się
bo­gaty jest podzielony 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2019, 16:41

Ob­rażanie jed­nych przez dru­gich na tym po­lega kul­tu­ra wol­ności słowa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2019, 21:53

to od cze­go chcesz uciec jest je­dyną rzeczą, do której jest sens to robić 

myśl • 10 maja 2019, 21:07

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blisko. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:24Lila. sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 13:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st omniwizja

dzisiaj, 13:01sprajtka sko­men­to­wał tek­st Gdzie obojętność cegły no­si, [...]

dzisiaj, 12:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 12:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Czas ucieka daj­my mu [...]

dzisiaj, 12:50motylek96 do­dał no­wy tek­st Czas ucieka daj­my mu [...]

dzisiaj, 12:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 12:48Fish13 do­dał no­wy tek­st Nie mogę Ci po­wie­dzieć [...]