Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 22 teksty.

Pa­ni Bożen­ko w imieniu Pa­na Wdecha naj­mocniej Pa­nią przepraszam. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:40

Sa­mym słowem, po­la nie zasiejesz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:15

mówią, czte­ry ściany
ci, których nie mie­rzi nie tłam­si włas­na skóra

ale duchy nie od­dychają przez skórę
a ser­ce pu­ka, bo chce wyjść

rzu­ca się cień po ścianie
to stres i strach we włas­nej oso­bie czy­li ja

piątek
sobowtór
niedziela

wszędzie widzę włas­ne­go doppelgängera 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 00:20

jest ta­ki rodzaj bólu, który ser­ce czy­ni samo-dzielnym

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 22:38

po­pular­ność paździe­rza
jest wprost pro­por­cjo­nal­na do nudy
którą się żywi

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:07

Prze­ciętność ma przebłys­ki, ge­niusz- włas­ne światło. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 20:23

Światem rządzi przepadek. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:50

to co zro­zumiałe, od­wra­ca uwagę od te­go co istotne 

aforyzm
zebrał 92 fiszki • 18 kwietnia 2011, 18:42

* * *

nam na wiosnę
przyszło się rozstać
- piep­rzo­ne stokrotki

mówiłeś że ciepło
lecz ja zim­ne łzy mam
- stok­rotne "zostań" 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 19:07

Zostań

Wiesz, że nie mógłbym
tak pop­rostu odejść.
Na­wet gdy czasem
w ner­wach chwy­tam za klamkę,
chcąc wyjść z domu
na mróz, w sa­mej koszuli.
Wte­dy tak nap­rawdę czekam,
aż poczuję dłoń
na moim ramieniu.
I kiedy krzyczę, że chcę odejść,
pragnę usłyszeć z twoich ust
"zostań". 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Defoe

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 08:07giulietka sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ostatni po­wie­wzi­my

dzisiaj, 07:12natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:36wdech sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]