Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 17 tekstów.

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 10:14

Dzień Matki

Niep­rzeb­ra­na
stud­nia poświęce­nia
złoże nieustającego
zat­roska­nia
ko­pal­nia cier­pli­wości
je­dyna w swoim rodza­ju
życzli­wość wol­na od 
ducho­wej zdra­dy

ob­ce są jej fam fary [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:51

Człowiek jest jak książka. Tyl­ko ci co pot­ra­fią czy­tać zro­zuz­mieja ją. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2017, 21:31

Jas­no­widze­nie czar­nych ko­lorów- tka bar­wy kwiecis­tych łąk...

Cris 09.05.2017r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 maja 2017, 19:52

Zer­wijmy kwiat­ki na Dzień Mat­ki. Niech zak­witnie uśmiech.

Wam wszys­tkich cy­tato­wym ma­mom życzę po­cie­chy z wyrazów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 09:34

wierzę

gwiaz­dy to obietnica,
że niebo jest nam pisane
zaczy­na się na pro­gu serca
i nig­dy nie będzie mieć końca

więc gdy nie ma mnie cza­sem zbyt długo
wiedz że
smut­ki do snu układam
i czułym mil­cze­niem przykrywam

ko­lej­ny dzień spod chmur się podnosi
jak­by chciał siły nam dodać

to nic że znów ciebie nie spotkam
prze­cież kiedyś na mnie zaczekasz
na pro­gu wchodzące­go słońca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2017, 08:22

P.S.

wołałeś mnie więc przychodzę
z li­tanią wiat­ru we włosach
i wzruszeń ni­cią wplecioną
w obrączki z kwitnących traw

wiem że długo czekałeś
wyśpiewały mi ma­jowe świerszcze

ale cza­sem mi da­leko do ludzi
i tyl­ko ty tak pot­ra­fisz
z bez­ludnej mnie ścieżki zawrócić
na­wet jeśli odejdę
daleko
jak stąd do gwiazd 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 maja 2017, 09:19

stoję
ni­cość pośród nicości
samotnie
może łat­wiej jest tym
którzy sta­li obok siebie
gdy ich świat wy­leciał w powietrze?

z lo­dowa­tych po­piołów pcha się na zatracenie
przebiśnieg
szaleniec
w maju

roz­deptać go i mu oszczędzić cierpienia
czy złożyć pokłon
i iść je­go śladem?
 

myśl
zebrała 12 fiszek • przedwczoraj, 16:19

Różni­ca światów by­wa tak rozległa,
że przy­ziem­ność nie ma żad­nych szans...

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 maja 2014, 23:12

... chciałoby się częściej chwi­lami inspirować,
niźli rzeczy­wis­tością dławić. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 19 lipca 2010, 20:56

Cocteau

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:22Persiasty sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest jak książka. [...] 

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st wierzę

dzisiaj, 00:12yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:11Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zerwijmy kwiat­ki na Dzień [...]

wczoraj, 23:40Naja sko­men­to­wał tek­st Zerwijmy kwiat­ki na Dzień [...]

wczoraj, 23:36Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:14Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:11Cris sko­men­to­wał tek­st Jas­no­widze­nie czar­nych ko­lorów- [...]