Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 3 teksty.

Ko­biety fa­cetom do­dają skrzy­deł, al­bo je podcinają... 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 20:33

Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne a zmien­ne to stałe
Co lo­giczne jest tak pros­te jak skomplikowane.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:53

Jak poz­być się faceta?
- Po­wiedz mu że go kochasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2018, 14:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 03:50Moon G do­dał no­wy tek­st Jakiekolwiek Jest Twe Imię

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 00:09yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:56Logos do­dał no­wy tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

wczoraj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

wczoraj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

wczoraj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

wczoraj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

wczoraj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]