Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 37 tekstów.

Po Świętej Annie

Os­nuła wrzosy
płaszczem ochronnym
po­ran­na ro­sa

We mgle spowite
ra­dos­nym świtem
zni­kają skrycie
roz­sta­je senne

Ok­ryło wokół łany rzepaku
wschodzące słońce
bez­tros­kim trelem
gruchają w kniei
dzi­kie gołębie

W wy­so­kiej tra­wie
na dachu skrzy­piec
świer­szczyk niecnota
zak­li­na koncert  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:58

Na urzędo­wej grzędzie nie za­siędzie, kto z układu nie będzie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:30

Z włas­nych wyżyn ciężko spaść. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 08:05

Usycha pi­sane na pod­sta­wie źródeł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:14

Dla na­rodu i państwa dob­rym jest , kiedy rządzą ni­mi Gaw­rosze, a nie Ein­steiny, Ko­per­ni­ki, Miłosze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:54

mała wiara, tworzy to­tali­tar­ne histerie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 12:41

Głod­nym rządzi zu­pa, pi­janym flaszka.
Chłod­nem rządzi ba­ba, światem gaz i nafta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:36

Wzras­tając w ob­raz nie wy­noś się po­za ramy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 10:12

Są ta­kie chwi­le co trwają latami... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 02:04

Codzien­nie gro­zi nam szczęście. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 14:09meedea wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:05meedea sko­men­to­wał tek­st Głodnym rządzi zu­pa, pi­janym [...]

dzisiaj, 13:47LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:37szpiek sko­men­to­wał tek­st Głodnym rządzi zu­pa, pi­janym [...]

dzisiaj, 13:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Głodnym rządzi zu­pa, pi­janym [...]

dzisiaj, 13:33Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:12meedea wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:05meedea sko­men­to­wał tek­st Głodnym rządzi zu­pa, pi­janym [...]

dzisiaj, 13:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wzrastając w ob­raz nie [...]

dzisiaj, 13:03wdech sko­men­to­wał tek­st Dla na­rodu i państwa [...]