Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 13 tekstów.

bądź jak orzeł w koronie
jak lew dos­tojny na tronie
α ur­sae mi­noris na nieboskłonie
i nie pozwól by ktokolwiek
choć przez chwilę
choć w krainach odległych
choć w żar­tach pomyślał
żeś tylko...


ЯpкaFOOЯpкa
 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:29

* * *

ma­my swój deszcz
pa­da-
-my

świat nas nie usłyszał
bo by­liśmy w miej­scach
o których nie mówiły anioły

a te­raz nam skrzydła zarosły
krop­la­mi
a mok­ry deszczu się nie boi

- pod rynnę


de­dyko­wane Tru­mano­wi :) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2017, 23:18

W in­ne­go słońca blasku
i w in­nych gwiazd niebie
będziemy szu­kać siebie
I in­nej jutrzenki
świt nas rozpłomieni
zwiędłą pur­purą jesieni
I w in­nym wcieleniu
bla­dy trup księżyca
obróci ku nam lica
I in­ne­go zmierzchu
całunem mrok okryje
nas aż po szyje
I innej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:24

Sen jest jak nauka pływa­nia w nieis­tnieniu "na sucho". 

myśl • wczoraj, 22:41

koszmar z ulicy Wiązowej

wchodzi nocą do moich snów
nieproszony,
wkra­da się do nich jak złodziej,
zamaskowany,
prze­ryso­wuje mi mózg
na czworo,
za­padam się w otchłań
głęboką,
cze­piam się krawędzi snu
kurczowo,
Fred­dy gniecie mi palce
buciorem,
krzyk za­lega w krtani
ołowiem,
wys­ka­kuję z cze­luści nocy
z impetem,
słońce na ho­ryzon­cie biegnie
z odsieczą,
Fred­dy nie zdążył ściąć mi głowy
maczetą... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 18:33

* * *

Tam, gdzie słowo ustępu­je westchnieniu
gdzie myśl nie może powrócić
do­tyk zmienia się w samotność
Wiara i nadzieja kończą się milczeniem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 00:55

Układowa szopka zaściankowa w wyborczej ordynacji

Le­gal­ne nauczanie
języ­ka bre­xitu
roz­dartych rodziców
niele­gal­nych wygnańców
za pieniądze unij­ne
od liczby
skradzione­go im procentu
rozłąki
po­daro­wane­go w za­mian
wieleb­nej lek­torce
za taj­ne fa­kul­te­ty
udziela­ne  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:30

Zos­tały zgliszcza. Od­chodząc, spa­liłeś za sobą most. Wspólne pla­ny, wspom­nienia i marze­nia. Zos­tałam sa­ma po dru­giej stro­nie. Z palącym sercem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:29

Jed­ni bu­dują most, a in­ni sta­wiają na nim mur. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 19 marca 2011, 19:03

Nor­mal­ność to sza­leństwo większości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 14:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 00:07Żółty sko­men­to­wał tek­st Uśmiech to ta­ki po­całunek, [...]

dzisiaj, 00:03Żółty sko­men­to­wał tek­st dawniej w moich snach [...]

dzisiaj, 00:02Żółty sko­men­to­wał tek­st bądź jak orzeł w [...]

wczoraj, 23:49Żółty sko­men­to­wał tek­st W in­ne­go słońca blas­ku i [...]

wczoraj, 23:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Sen jest jak nauka [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st bądź jak orzeł w [...]

wczoraj, 23:09Papużka sko­men­to­wał tek­st bądź jak orzeł w [...]

wczoraj, 23:06yestem sko­men­to­wał tek­st bądź jak orzeł w [...]

wczoraj, 23:02Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:53M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2