Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 23 teksty.

cza­sem ślepców na­leży zos­ta­wić ze śle­potą i po pros­tu odejść 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 września 2017, 08:48

rzeczoznawca

jeśli up­ra­wiać miłość, to przy stole
i niech mnie drzwi ścisną 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:37

Praw­dzi­we wy­bacze­nie to dar co­raz rzadziej dziś spo­tyka­ny. Pa­miętaj, praw­dzi­wie wy­baczając, ob­da­rowu­jesz prze­de wszys­tkim sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:07

Długie wier­sze piszą poeci z małym piórem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:43

Ośle­piające światło jest zaw­sze lep­sze niż brak światła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:40

ostatnia racja

na odleżyny
naj­lep­sza krem a c j a 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:13

Niektórzy ter­ro­ryzm mają we krwi.
Jak nie kon­struują bomb, sa­mi są chodzącą bombą. 

myśl • dzisiaj, 09:06

Bystra Lili

On był tak sym­pa­tyczny
Że ścisnął ją drzwiami

Po­tem na sto­le spali 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:39

Bez miłości, w samotności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:20

Pęka mi serce. 

myśl • dzisiaj, 01:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 12:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ostatnia rac­ja

dzisiaj, 12:37wdech sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 12:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Bez miłości, w sa­mot­ności.  

dzisiaj, 12:31wdech sko­men­to­wał tek­st transparentna bieliz­na jest dla [...]

dzisiaj, 12:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe wy­bacze­nie to dar [...]

dzisiaj, 12:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ter­ro­ryzm mają we [...]

dzisiaj, 12:26Irracja sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 12:25mechaa do­dał no­wy tek­st Czym jest i skąd [...]

dzisiaj, 12:23wdech sko­men­to­wał tek­st w skle­pie, nie ma [...]

dzisiaj, 12:15wdech sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]