Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Zaz­wyczaj lu­bimy tych, którzy są sobą,
a jed­nak nie zaw­sze do końca akceptujemy.
Nasze myśli błądzą i sądzą.
Spo­ra część chciałaby, aby ten ktoś był jak: oni, ty, my...

Po­wiem za siebie.
Ak­ceptac­ja pot­rzeb­na, ale nie za wszelką cenę.
Będąc w zgodzie z włas­nym su­mieniem dla ni­kogo się nie zmienię.


Poz­dra­wiam Wszys­tkich, którzy dos­trze­gają mnie, prze­de wszys­tkim to co piszę.
Dziękuję ser­decznie :)

Cris 28.03.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 21:02

Gdy nap­rawdę ci za­leży słowa pot­ra­fią być zbyt ostre. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:39

Miej­sce, które działa jak na­tural­na przychod­nia zdro­wia, z set­ka­mi zna­komi­tych te­rapeutów to... Las. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 21:37

Dzi­siaj zatęskniłam za daw­na ja, więc jestem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 21:53

Dziw­ne, ale to co się pow­tarza, tra­ci na znaczeniu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2017, 19:45

Re­zyg­nacja ''z góry'' to podkłada­nie się konkurencji...

Cris 26.03.2017r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 21:33

Jeśli nie jes­teś sobą, jes­teś nikim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:59

* * *

Udo­wod­nij mi bo słowom Twym nie wierze

Udo­wod­nij mi, że świat jest zły
Że wszys­tko co w nim jest skażone.
Że ludzkie dusze są czarne,
A wiara, nadzieja i miłość są już stra­cone.

Udo­wod­nij mi, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 16:35

Jes­tem w wil­czej skórze, więc spo­koj­nie mogę być owcą. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 lutego 2017, 01:24

Posądze­nie po­gan o kon­szachty z sza­tanem jest tak sa­mo poz­ba­wione sen­su jak posądze­nie ateistów o kon­szachty z bogiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2014, 14:07

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 00:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to co [...]

dzisiaj, 00:05Salomon wy­powie­dział się w wątku Skąd po­mysł na Twój [...]

dzisiaj, 00:02Salomon wy­powie­dział się w wątku Jak się w to [...]

wczoraj, 23:55Salomon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj lu­bimy tych, którzy [...]

wczoraj, 23:39Salomon sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj lu­bimy tych, którzy [...]

wczoraj, 23:34Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Salomon sko­men­to­wał tek­st Gdy nap­rawdę ci za­leży [...]

wczoraj, 23:21Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Gdy nap­rawdę ci za­leży [...]