Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Zawsze będę przy tobie

Możesz prze­cież przyjść do mnie i po­roz­ma­wiać
Przy­tulic się ,nie od­rzu­ce cię
Obiecałem ci prze­cież ,że będę za ciebie od­po­wie­dzial­ny
Ale te­raz skończ nas skańczać
Usiądź i od­pocznij możesz też płakać
By­le byś spo­koj­nie spała
Bo gdy­byś zasnęła niena­widząc mnie nie wy­baczyłbym so­bie ,bo prze­cież tak mnie kochałaś 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:28

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 07:39

Wyznanie*

Kochać ciebie
w błęki­tach najpiękniejszych
skąpa­nych w słońcu
la­zurze twoich oczu.
Przy­tulać każdym
skraw­kiem ciała
każdą se­kundą
prag­nień zat­ra­cać się
w tobie.
Kochać każde­go
dnia
w chwi­lach zwątpienia
czuć od­dech twój
na moim ra­mieniu
być twoim dziś i 
sen­sem is­tnienia jutro. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:29

- niech zdechnie!
rzekł oj­ciec niebóg do matki
cho­rego wyb­ry­ka natury
nie pot­ra­fiła za­bić cząstki siebie
ale nic nie mogła zrobić
le­karze daw­no poskłada­li swo­je zabawki
a stróż?
też się poddał
znów pił gdzieś z żalu
że dos­ta­je naj­gor­sze zadania

tyl­ko on czu­wał nad gasnącym płomykiem
osłaniał skrzydłami przed każdym pod­muchem wiatru

dziec­ko przeżyło
a wszys­cy dzi­wili się
że ma­luje ta­kie brzyd­kie anioły
 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 01:12

Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej moc­nej łaty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 14:33

* *

jak coś jest wie­czne, to po co to ciągnąć 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 00:15

Miłość***

Kochać ciebie
to jak nau­czyć się chodzić
w chmurach
to jak ciepły deszczyk latem
jak słońce, które og­rze­wa mnie
każde­go dnia.
Kochać ciebie to 
prze­nikać two­je myśli
które nag­le stają się moimi
to chodzić po pias­ku nad morzem
czuć lek­kość mo­tyla i wiecznie
tęsknić wieczorami.
Kochać to znaczy
wie­rzyć w dru­giego człowieka
i mi­mo je­go wad
wciąż przy nim trwać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 08:44

Jut­ro to ważny dzień...ja­kiego nig­dy przed­tem nie było. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:15

Werther'S Original

Gdy­by tak życie miało
ak­sa­mit­nie mleczno-słod­ki
smak
a każdy dzień rozpływał się
roz­kosznie miło
pieścił wszel­kie zmysły
na­sycał je­dynie słodkością
sma­kować by go można z lubością
czy naz­byt nud­ne by to nie było
i z cza­sem wszys­tkich by nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 07:19

Im więcej w To­bie ta­jem­nic drze­mie tym dłuższą będziesz miał spowiedź. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gandhi

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:52I.Anna sko­men­to­wał tek­st Przesilenie...  

wczoraj, 23:43Cris sko­men­to­wał tek­st Taka z tobą chwi­la

wczoraj, 23:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jutro to ważny dzień...ja­kiego [...]

wczoraj, 23:34Cris sko­men­to­wał tek­st Jutro to ważny dzień...ja­kiego [...]

wczoraj, 23:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro to ważny dzień...ja­kiego [...]

wczoraj, 23:29Cris sko­men­to­wał tek­st Jutro to ważny dzień...ja­kiego [...]

wczoraj, 23:21Cris sko­men­to­wał tek­st Nagminne ro­bienie z ko­goś [...]

wczoraj, 23:20marka do­dał no­wy tek­st Taka z tobą chwi­la

wczoraj, 23:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro to ważny dzień...ja­kiego [...]

wczoraj, 23:13Cris sko­men­to­wał tek­st Żyjąc tyl­ko dla in­nych [...]